NEWS NEWS

Huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 27/9/2018,  Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hôi nghị có 144 đại biểu là Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn; các tổ chức đoàn thể huyện, xã, thị trấn; Trưởng, Phó các phòng ban thuộc Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn.

Báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Trần Minh Thơ - Ủy viên thường trực chuyên trách Hội đồng bồi thường Thành phố, Trưởng Phòng Bồi thường hỗ trợ tái định cư, Sở Tài nguyện và Môi trường. Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người dân nắm được quy định pháp luật, chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.