Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc kết quả xét tuyển của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 117/KH-TGPL ngày 21/5/2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã được Sở Tư pháp phê duyệt tại Công văn số 3873/STP-TC ngày 08/7/2019; Trung tâm đã tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019.

Nay, Trung tâm đã có Thông báo số 229/TB-TGPL-HĐXT ngày 24/9/2019 về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Đính kèm: Thông báo số 229/TB-TGPL-HĐXT ngày 24/9/2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.