Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group (2114/TB-STP-TTR)

Đính kém: 2114/TB-STP-TTR ngày 27 tháng 5 năm 2021 về Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp về kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.