Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quận 4 tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/11/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 4; Thành viên Hội đồng bồi thường của các dự án trên địa bàn Quận 4; Lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường, công chức Tư pháp – Hộ tịch và đại diện 51 Khu phố của 15 Phường.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Ông Trần Minh Thơ - Trưởng Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phổ biến các Quyết định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định như: Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 19/8/2018, thay thế cho Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có nhiều nội dung mới, trong đó có thể kể đến các quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất; bồi thường, hỗ trợ về tài sản; bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chính sách hỗ trợ, tái định cư với một số trường hợp đặc thù...

Thông qua Hội nghị, phổ biến những quy định của pháp luật về công tác giải phóng bồi thường, tái định cư, đồng thời giúp cho người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của các dự án trên địa bàn Quận, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.