Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quận 4 Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày 29/11/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Quân – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 4 cùng 230 đại biểu là Bí thư, Thủ trưởng, công chức, viên chức phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục công lập và 15 phường thuộc Quận 4.

Tại Hội nghị, Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố đã triển khai, hướng dẫn những nội dung chính và một số biểu mẫu của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, qua đó  khẳng định tầm quan trọng của công tác kê khai tài sản trong việc phòng, chống tham nhũng và ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong công tác kê khai tài sản hiện nay và các giải pháp khắc phục để hoạt động này đi vào thực chất và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Trần Hoàng Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Quốc An – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Quận 4 đã kết hợp triển khai các nội dung liên quan Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc và thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND Thành phố ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý; Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố và Công văn số 3536/UBND-NC ngày 27/11/2018 của UBND Quận 4 triển khai đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc và thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Một số nội dung được triển khai bao gồm đối tượng được chi thu nhập tăng thêm; mục đích, yêu cầu, nguyên tắc đánh giá và chi thu nhập; thẩm quyền đánh giá; phương thức và trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện đánh giá…

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, tăng cường và thúc đẩy sự phát triển của Quận 4 nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.