Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Giới thiệu tài liệu pháp luật về Bộ luật Hình sự và Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 và Kế hoạch số 7492/KH-STP-PBGDPL ngày 09/8/2018 của Sở Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh,

Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự công cộng quy định tại Bộ luật Hình sự; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã biên soạn 06 tờ gấp:

- Một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

- Một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an toàn giao thông

- Một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm an toàn công cộng và trật tự công cộng

- Một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

- Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội (Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình)

- Một số quy định pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng (Theo Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP)

Trân trọng giới thiệu./.

Đính kèm: Tài liệu.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.