Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sở Tư pháp thông báo về về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Thực hiện Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022, Sở Tư pháp đề nghị các thí sinh xem kết quả điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022; các nội dung về phúc khảo, rà soát thông tin cá nhân theo Thông báo số 1350/TB-HĐ nêu trên của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022.

(Kèm Thông báo số 1350/TB-HĐ)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.