Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số 3558/STP-BTTP ngày 01/10/2021của Sở Tư pháp.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó các dịch vụ bổ trợ người dân và doanh nghiệp được hoạt động có tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, quản lý - thanh lý tài sản.

Ngày 01/10/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 3558/STP-BTTP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trưởng các tổ chức bổ trợ tư pháp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND đến toàn bộ nhân viên, người lao động của đơn vị, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đính kèm:

1. Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

2. Công văn số 3558/STP-BTTP ngày 01/10/2021của Sở Tư pháp./.

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.