Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Trao Quyết định điều động viên chức quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 1119/KH-STP-TC ngày 20/3/2023 của Sở Tư pháp về việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, chiều ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Huỳnh Văn Hạnh đã trao Quyết định điều động viên chức quản lý tại các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp đối với 03 trường hợp, cụ thể: điều động bà Võ Thu Giang, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 2 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công chứng số 5, điều động bà Huỳnh Kim Điệp, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 5 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công chứng số 4, điều động ông Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 4 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công chứng số 2 kể từ ngày 01/4/2023.

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Huỳnh Văn Hạnh (phải) trao Quyết định cho bà Võ Thu Giang (thứ hai, bên phải), bà Huỳnh Kim Điệp (thứ hai, bên trái) cũng lãnh đạo Phòng Công chứng số 5 chúc mừng bà Võ Thu Giang và bà Huỳnh Kim Điệp

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Huỳnh Văn Hạnh (trái) trao Quyết định cho ông Hoàng Trọng Nghĩa (thứ hai, bên trái), bà Huỳnh Kim Điệp (thứ hai, bên phải) và lãnh đạo Phòng Công chứng số 4 chúc mừng ông Hoàng Trọng Nghĩa và bà Huỳnh Kim Điệp

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Huỳnh Văn Hạnh (trái) trao Quyết định cho bà Võ Thu Giang (thứ hai, bên trái), ông Hoàng Trọng Nghĩa (phải)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.