NEWS NEWS

« Back

Quận 4 tổ chức hội nghị triển khai pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Chiều ngày 07/9/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 4. Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4; báo cáo viên pháp luật quận; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 4; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên; công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Tại Hội nghị, ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố đã triển khai một số quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 90/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến nguyên tắc trong hoạt động giải trình, những nội dung không thuộc phạm vi trách nhiệm giải trình, trình tự và thủ tục thực hiện việc giải trình...

Trách nhiệm giải trình gắn với việc công khai, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần đảm bảo sự tham gia của nhân dân trong quản lý nhà nước và nắm bắt kịp thời các hoạt động, chính sách do cơ quan nhà nước ban hành./.

 

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.