NEWS NEWS

« Back

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 29/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, có 22 thủ tục mới ban hành, 134 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 32 thủ tục thay thế và 03 thủ tục bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp, Hộ tịch, Quốc tịch, Đấu giá tài sản, Hòa giải thương mại, Công chứng, Chứng thực, Trọng tài thương mại, Luật sư, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Phổ biến, giáo dục pháp luật, Giám định tư pháp.

Đính kèm:

1. Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

2. Lĩnh vực Chứng thực.

3. Lĩnh vực Công chứng.

4. Lĩnh vực Đấu giá tài sản.

5. Lĩnh vực Giám định tư pháp.

6. Lĩnh vực Hộ tịch.

7. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.

8. Lĩnh vực Hòa giải thương mại.

9. Lĩnh vực Luật sư.

10. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp.

11. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật.

12. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản.

13. Lĩnh vực Quốc tịch.

14. Lĩnh vực Trọng tài thương mại.

 

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.