Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quận 4 tổ chức hội nghị triển khai nghị định 97/2017/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, ngày 19/10/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính với sự tham dự của 304 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân Quận; Chi cục Thuế; Đội Quản lý thị trường 4B; Ban chỉ huy Công an; Ban chỉ huy quân sự; Ủy ban nhân dân 15 phường; Công an phường; Cảnh sát khu vực; công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính; công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Địa chính – Xây dựng 15 phường trên địa bàn Quận.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP như :

-  Bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức; 

-   Bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành; 

-   Bổ sung thêm thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính; 

-   Quy định cụ thể thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; 

-   Bổ sung thêm quy định về thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm;

-   Bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính; hiệu lực, thời hạn, thời hiệu của quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định xử lý vi phạm hành chính.

-  Tăng số lượng mẫu Quyết định từ 20 mẫu lên 38 mẫu (bổ sung thêm các mẫu quyết định số 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; cụ thể 01 mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thành 05 mẫu riêng); tăng mẫu biên bản từ 11 mẫu lên 17 mẫu (bổ sung thêm các mẫu biên bản số 08, 15, 16, 17; cụ thể 01 mẫu biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thành 03 mẫu riêng).

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc; tăng cường sự phối hợp và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, cá nhân có liên quan trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính; xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các hành vi vi phạm và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Phòng Tư pháp quận 4– Phòng phổ biến giáo dục pháp luật

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.