Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quận 4 tổ chức Hội nghị triển khai Luật hợp tác xã và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sáng ngày 20/4/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hợp tác xã và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 4 với sự tham dự của 70 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Quận 4; lãnh đạo và cán bộ phụ trách kinh tế Ủy ban nhân dân 15 phường; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan; Hội Doanh nghiệp, Hội Da giày Quận 4; đại diện 12 hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể đã chuyển đổi thành doanh nghiệp năm 2017 và dự kiến chuyển đổi trong năm 2018.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp các thông tin, quy định, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể đến các Hợp tác xã, cơ quan quản lý chuyên môn, Ủy ban nhân dân 15 phường; phổ biến một số quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là những quy định liên quan đến chế độ hỗ trợ cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đó, các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm hỗ trợ tiếp cận tín dụng, quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ thuế kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ thông tin tư vấn và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực… Ngoài ra, Luật còn quy định nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hỗ trợ.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ hệ thống các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng lĩnh vực cụ thể của ngành kinh tế, đặc biệt đối với Quận 4 khi mà hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chiếm đa số./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.