Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Triển khai Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

Thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 123), ngày 23/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 110/QĐ-BTP ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hệ tiêu chí). Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài để tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại và trên cơ sở đó công bố danh sách các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội đồng đánh giá, phân loại hướng dẫn về việc tham gia đánh giá, phân loại các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài như sau:

1. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá, phân loại

Việc tiến hành đánh giá, phân loại nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, Bộ Tư pháp sẽ công bố danh sách các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể khác; đồng thời tham mưu hoặc quyết định theo thẩm quyền về định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực này ngang tầm khu vực và quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Việc đánh giá, phân loại căn cứ vào Hệ tiêu chí và Phụ lục bảng điểm kèm theo với tổng số điểm là 100 điểm, tập trung vào các nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động; uy tín và thương hiệu; quy mô tổ chức, nhân sự, trụ sở; việc tuân thủ pháp luật và thực hiện nghĩa vụ xã hội của tổ chức hành nghề luật sư.

2. Đối tượng tham gia: Các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trong phạm vi cả nước, được thành lập và hoạt động hợp pháp tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia.

3. Hồ sơ tham gia:

- Các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam tham gia chương trình tham khảo thông tin, tiến hành đăng ký và điền thông tin vào hồ sơ theo hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Hồ sơ tham gia cần nộp 01 bộ đầy đủ, hợp lệ theo hướng dẫn, gửi qua bưu chính về Hội đồng đánh giá, phân loại của Bộ Tư pháp, ghi địa chỉ: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email oanhdtk@moj.gov.vn (miễn phí nộp hồ sơ).

4. Hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 30/6/2018.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Tổ giúp việc của Hội đồng – đồng chí Phương hoặc đồng chí Oanh theo số điện thoại 024.6273.9515.

 

Đính kèm Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23/01/2017;

Phòng Bổ trợ tư pháp

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.