Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

« Quay lại

Quận 6 tổ chức tập huấn Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sáng 26/04/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 6 tổ chức Hội nghị tập huấn Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của các đại biểu là đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Tổ quốc, các ban ngành – đoàn thể quận, Công an Quận, công chức tư pháp, công chức phụ trách công tác tôn giáo 14 phường và người có uy tín trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó trưởng ban Tôn giáo Thành phố đã trình bày những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, gồm 9 Chương, 68 Điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, n giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật./.

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.