Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

« Quay lại

Quận 5 tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cộng đồng người dân tộc thiểu số,  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với người dân tộc Hoa trên địa bàn Quận 5 về những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chính sách về dân tộc và các văn bản có liên quan.

Sáng ngày 24/4/2018, Văn phòng HĐND&UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Luật gia Quận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với 400 đại biểu tham dự, phát hành 1.200 tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Thông qua Hội nghị góp phần phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn quận./..

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.