Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp

1. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.

2. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Đính kèm:

1. Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp.

2. Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp.

 

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.