Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Quyết định số 241/QĐ-STP)

Đính kèm: Quyết định số 241/QĐ-STP ngày 23/5/2023 của Sở Tư pháp về việc Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.