Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp.
 • Kế hoạch số 2628/KH-STP ngày 28/4/2016 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội tại Sở Tư pháp.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Kế hoạch số 2628/KH-STP ngày 28/4/2016 của Sở Tư pháp.
 • Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

  Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.

  Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc Hội về thực hiện chế định Thừa phát lại.

  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

  Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2015.

  Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại;

  Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại.

  Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

  Hiển thị 31 - 40 of 44 kết quả.
  10

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.