Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Công văn số 247/BTTP-TPL ngày 28/3/2017 của Bộ Tư pháp về cấp bản sao vi bằng.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Công văn số 247/BTTP-TPL ngày 28/3/2017 của Bộ Tư pháp.
 • Công văn số 201/BTTP-TPL ngày 15/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc lập vi bằng.

  Cập nhật ngày

  Têp đính kèm:  Công văn số 201/BTTP-TPL ngày 15/3/2017 của Bộ Tư pháp.
 • Thông báo số 1542/TB-STP ngày 23/02/2017 của Sở Tư pháp về nội dung họp Thừa phát lại tháng 02/2017.

  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.

  Công văn số 273/BTP-BTTP ngày 24/01/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lập vi bằng.

  Thông báo số 279/TB-STP ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp kết luận cuộc họp liên ngành về Thừa phát lại tháng 12/2016.

  Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

  Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

  Kế hoạch số 2628/KH-STP ngày 28/4/2016 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội tại Sở Tư pháp.

  Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội.

  Hiển thị 31 - 40 of 51 kết quả.
  10

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.