Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Danh sách Văn phòng Thừa phát lại (tính đến ngày 31/3/2018)

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm: Danh sách Văn phòng Thừa phát lại (tính đến 31/3/2018)  
 • Danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.

  Cập nhật ngày

  Nội dung danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.
 • Danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 2/2018.

  Thông báo số 19875/TB-STP ngày 13/12/2017 của Sở Tư pháp kết luận cuộc họp liên ngành về Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2017.

  Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 31/10/2017)

  Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

  Công văn số 5093/BTP-BTTP ngày 03/11/2017 của Bộ Tư pháp về một số nội dung về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

  Công văn số 17904/STP-BTTP ngày 27/10/2017 của Sở Tư pháp về việc chấn chỉnh lập vi bằng của Thừa phát lại.

  Công văn số 560/BTTP-TPL ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc xử lý thông tin báo chí theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

  Công văn số 3739/STP-BTTP ngày 04/5/2017 của Sở Tư pháp về hướng dẫn, nhắc nhở việc lập vi bằng của Thừa phát lại.

  Hiển thị 21 - 30 of 51 kết quả.
  10

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.