Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Danh sách Văn phòng Thừa phát lại (tính đến ngày 31/3/2018)

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm: Danh sách Văn phòng Thừa phát lại (tính đến 31/3/2018)  
 • Danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.

  Cập nhật ngày

  Nội dung danh sách bổ nhiệm, từ chối bổ nhiệm Thừa phát lại tháng 3/2018.
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.