Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 31/10/2017)

  Cập nhật ngày

  Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 31/10/2017) File đính kèm: Download
 • Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

  Cập nhật ngày

  Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp Nội dung: download
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.