Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

« Quay lại

Thông Báo Phân Địa Hạt Tống Đạt Văn Bản Tòa Án, Cơ Quan Thi Hành Án Dân Sự Cho Các Văn Phòng Thừa Phát Lại Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Công văn số 138/TANDTC-KHTC ngày 13/8/2014 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thực hiện thí điểm Thừa phát lại và Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động Thừa phát lại; xét ý kiến đề xuất của các Văn phòng Thừa phát lại và trên cơ sở nội dung trao đổi thống nhất giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố và Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 7672/TB-STP ngày 31/12/2019 về phân địa hạt tống đạt văn bản của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự cho các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm bản PDF Thông báo số 7672/TB-STP của Sở Tư pháp)./.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.