Thông báo Thông báo

Bộ Tài Chính Ban Hành Thông Tư Số 108/2020/Tt-Btc Ngày 21/12/2020 Quy Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 45/2017/Tt-Btc Ngày 12/5/2017 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Quy Định Khung Thù Lao Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản Theo Quy Định Tại Luật Đấu Giá Tài Sản

Đính kèm: Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính./.

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.