Thông báo Thông báo

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 16/12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4383/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Đề án); trong đó có một số nội dung lưu ý, nhắc nhỡ, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện theo Luật Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản khác có liên quan.

Thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp thông tin nội dung Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, thực hiện.

(Đính kèm Quyết định số 4383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.