Thông báo Thông báo

« Quay lại

Thông báo giải quyết cho trẻ em làm con nuôi

Đính kèm: Công văn số 1121/STP-HT ngày 06 tháng 03 năm 2020 của Sở Tư pháp về niêm yết thông báo giải quyết cho trẻ em làm con nuôi.

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.