Thông báo Thông báo

Thông báo v/v khuyến khích nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Đính kèm:

+ Thông báo số 1574/TB-STP-VP ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Sở Tư pháp;

+ Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính;

+ Mẫu tờ khai số 03/2013/TT-LLTP;

+ Mẫu tờ khai số 04/2013/TT-LLTP./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.