Thông báo Thông báo

Thông báo về kết quả trúng tuyển công chức năm 2019

Đính kèm:

  • Thông báo số 1459/TB-STP ngày 24/03/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả trúng truyển công chức năm 2019;
  • Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.