Thông báo Thông báo

Thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp đối với trường hợp ông Huỳnh Thứu

Ngày 30/3/2022, Sở Tư pháp có tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Ông. Căn cứ trên kết quả xác minh thông tin Lý lịch tư pháp tại công văn số 9962/TTLLTPQG - HCTH ngày 08/4/2022 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia với nội dung "Không có án tích", Sở Tư pháp đã cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho Ông số cấp Phiếu 17485/STP-LLTP ngày 12/4/2022 với tình trạng án tích "Không có án tích".

Ngày 27/12/2022, Sở Tư pháp nhận được công văn số 55654/TTLLTPQG - HCTH của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp thông báo kết quả xác minh thông tin Lý lịch tư pháp của Ông với nội dung: "Bản án số 297/HSPT ngày 10/8/1985 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt ông Thứu 03 năm tù về tội "Tuyên truyền chống chế độ xã hội".

Căn cứ quy định Điều 50 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, số Phiếu 17485/STP-LLTP ngày 12/4/2022 đã được cấp có nội dung không chính xác.

Sở Tư pháp thông báo đến Ông được biết./. "

(Đính kèm Công văn số 1807/STP-LLTP ngày 21/4/2023 của Sở Tư pháp)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.