Thông báo Thông báo

Thông báo về việc kết thúc Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Thông báo: Thực hiện Công văn số 4413/BTP-TTLLTPQG ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết thúc Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ). Kể từ ngày 15/01/2021, Sở Tư pháp Thành phố ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp Số 2 qua dịch vụ bưu chính, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trực tuyến thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Đính kèm: Công văn số4413/BTP-TTLLTPQG ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp./.

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.