Thông báo Thông báo

« Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 11/5/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" (sau đây viết tắt là Đề án); trong đó có một số nội dung lưu ý, nhắc nhỡ, quán triệt các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp thông tin nội dung Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, thực hiện.

(Đính kèm Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.