Thông báo Thông báo

Sở Tư pháp thông báo về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Thực hiện Thông báo số 959/TB-HĐ ngày 08/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022, Sở Tư pháp thông báo Thí sinh truy cập vào đường link http://demothiccvc.sgu.edu.vn/ để tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm và thao tác làm quen với phần mềm thi trắc nghiệm, chuẩn bị tốt cho vòng 1 của kỳ thi.

(Kèm Thông báo số 959/TB-HĐ)

(Kèm Thông báo số 819/TB-STP)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.