Thông báo Thông báo

Thông báo về việc kết quả xét tuyển của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 117/KH-TGPL ngày 21/5/2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã được Sở Tư pháp phê duyệt tại Công văn số 3873/STP-TC ngày 08/7/2019; Trung tâm đã tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019.

Nay, Trung tâm đã có Thông báo số 229/TB-TGPL-HĐXT ngày 24/9/2019 về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Đính kèm: Thông báo số 229/TB-TGPL-HĐXT ngày 24/9/2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.