Thông báo Thông báo

Thông báo Danh sách trung tâm trọng tài thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 30/10/2023); Danh sách hòa giải viên vụ việc, Trung tâm hòa giải thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 30/10/2023)

Đính kèm: 

  • Danh sách trung tâm trọng tài thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 30/10/2023);
  • Danh sách hòa giải viên vụ việc, Trung tâm hòa giải thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 30/10/2023)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.