Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

« Quay lại

Sở Tư pháp thông báo về Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất được ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 và Công văn số 1178/BTP-HĐKT ngày 15/4/2022 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất, Sở Tư pháp thông báo
như sau:

Đề nghị các cá nhân đã đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất tại Công văn số 1178/BTP-HĐKT ngày 15/4/2022 và Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất để thực hiện.

 (Kèm Thông báo số Công văn số 1178/BTP-HĐKT ngày 15/4/2022 và Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022)./.

 

Danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.