Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

Sở Tư pháp ban hành tài liệu ISO theo mô hình khung

Căn cứ Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương (Mô hình khung);

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp,

Ngày 16 tháng 5 năm 2019 Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 254/QĐ-STP-VP ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theotiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình tiêu chuẩn và ba quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Theo đó, Sở Tư pháp đã thực hiện việc niêm yết Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 này tại trụ sở đồng thời có văn bản thông báo đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố về việc công bố lại này để theo dõi, tổng hợp

Danh mục

Cấu hình

Banner phai hết hạn.

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.