Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

Kết luận thanh tra chuyên ngành hoạy động đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Đính kèm: Kết luận số: 65/KL-TTr ngày 24/3/2022 của Thanh tra Sở Tư pháp./.

Danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.