Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp biên soạn và phát hành các Tờ gấp tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tuyên truyền hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp biên soạn và phát hành các Tờ gấp, cụ thể:

        1.Tờ gấp về quy định của Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

       2. Tờ gấp về nội dung của Văn bản số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

        3. Tờ gấp về nội dung của Văn bản số 2556/UBND-VX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.                  

(Đính kèm 03 Tờ gấp)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.