Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận 4 triển khai các quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố

Sáng ngày 27/6/2019, Ủy ban Nhân dân Quận 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Báo cáo viên của Hội nghị đã triển khai các quy định và những nội dung cơ bản của Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND như: hướng dẫn phân loại, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt; quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sau phân loại; chi phí tài chính và chính sách hỗ trợ triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, hội nghị cũng triển khai những nội dung cơ bản của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND như: quy định quản lý cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt./.

Phòng Tư pháp Quận 4 – Phòng PBGDPL

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.