Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề Luật Biển Việt Nam

Ngày 9/8/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức tập huấn chuyên đề "Luật biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo – đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thủ địch trong tình hình hiện nay" với gần 200 cựu chiến binh trên địa bàn quận tham dự.

Tại buổi tập huấn, Đồng chí Lâm Hữu Đức - Trưởng phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo các nội dung: Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, công tác bảo vệ biển đảo của Đảng; nhận diện các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay; phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Qua Hội nghị, giúp phổ biến đến cán bộ hội, hội viên quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về biển, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trước những âm mưu của các thế lực thù địch; đấu tranh chống những thông tin xuyên tạc, sai sự thật; phòng ngừa, ngăn chặn các thế lực thù địch, phần tử phản động lôi kéo xúi giục có hành vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.