Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn hướng dẫn về màu thẻ cử tri, màu phiếu bầu cử, màu thùng phiếu bầu sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; căn cứ kết quả phiên họp của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh  ngày 16 tháng 3 năm 2021,  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 927/HD-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 về hướng dẫn việc thực hiện thống nhất màu thẻ cử tri, màu phiếu bầu cử, màu thùng phiếu bầu sử dụng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

           Đính kèm: Công văn số 927/HD-UBND

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.