Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

          Theo đó, năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá đối với 319/322 phường, xã, thị trấn (Quận 2 có 03 phường bị giải tỏa trắng, không thực hiện việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật).

          Kết quả như sau: có 309/319 phường, xã, thị trấn (tỷ lệ 97 %) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 10/319 phường, xã, thị trấn chưa đạt chuẩn (tỷ lệ 3 %).

            * (Đính kèm danh sách đường dẫn công bố kết quả của 24 đơn vị)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.