Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

     Ngày 9/10/2019, tại Hội trường 1, Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận tổ chức Hội nghị Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, Công chức Tư pháp, Kế toán, Thủ quỹ Ủy ban nhân dân 15 phường và Báo cáo viên pháp luật quận.

    Tại Hội nghị, Luật sư Dương Quang Thọ, đã phổ biến những nội dung cơ bản các quy định mới của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng những tình huống thực tiễn. Qua đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận nắm vững các quy định của pháp luật, từ đó thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Phòng Tư pháp Quận Tân Bình – Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.