Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021 tại Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 2041/KH-UBND-NCPC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch số 3817/KH-STP-PBGDPL ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Kế hoạch số 5852/KH-STP-PBGDPL ngày 17 tháng 12 năm 2020 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2020 và năm 2021.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 3949/KH-STP-PBGDPL về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021 tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và thông tin đến các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được biết và phối hợp thực hiện./.              

(Đính kèm Kế hoạch số 3949/KH-STP-PBGDPL)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.