Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội pháp luật” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 2041/KH-UBND-NCPC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11" trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch số 3817/KH-STP-PBGDPL ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố phối hợp xây dựng Kế hoạch số 3866/KH-STP-ĐTNND về việc tổ chức "Ngày hội pháp luật" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2021./.

(Đính kèm Kế hoạch số 3817/KH-STP-PBGDPL;Kế hoạch số 3866/KH-STP-ĐTNND)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.