Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Một Số Quy Định Về Chuyển Đổi Vị Trí Công Tác

Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có nội dung cụ thể sau:

1. Các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 2 Điều 36 – trích danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này):

a) Quản lý ngân sách, tài sản:

- Phân bổ ngân sách,

- Kế toán,

- Mua sắm công.

b) Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc:

- Tổ chức cán bộ,

- Tài chính, ngân hàng,

- Công thương,

- Xây dựng,

- Giao thông,

- Y tế,

- Văn hóa – thể thao và du lịch,

- Thông tin và truyền thông,

- Tài nguyên và môi trường,

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

- Đầu tư và ngoại giao,

- Tư pháp,

- Lao động - thương binh và xã hội,

- Khoa học và công nghệ,

- Giáo dục và đào tạo,

- Quốc phòng,

- Công an,

- Thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

2. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác (Điều 37):

- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

- Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác (Điều 38):

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

4. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt (Điều 39):

- Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

- Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

(đính kèm Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP)

Phòng Tư pháp quận Tân Phú – Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.