Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra năm 2019

Ngày 8/8/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra với sự tham gia của gần 400 đại biểu đại diện các phòng, ban chuyên môn, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc quận; Ủy ban nhân dân, công chức tư pháp – hộ tịch, địa chính - xây dựng, kế toán, công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân phường và các trường công lập trên địa bàn quận.

Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố, báo các viên pháp luật Thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là những quy định mới về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13./.

Phòng Tư pháp quận Bình Tân – Phòng PBGDPL

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.