Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành năm 2021, 2022 và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Căn cứ Kế hoạch số 4511/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022; Kế hoạch số 394/KH-STP-PBGDPL ngày 27/01/2022 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại Sở Tư pháp; Kế hoạch số 789/KH-STP-PBGDPL ngày 07/03/2022 của Sở Tư pháp về  biên soạn và đăng tải tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử 06 tháng đầu năm 2022. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành năm 2021, 2022, và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau:

- Tìm hiểu pháp luật dân sự Việt Nam;

- Tìm hiểu pháp luật về tố tụng dân sự Việt Nam;

- Tìm hiểu pháp luật về tố tụng hành chính;

- Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tìm hiểu pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Giới thiệu một số điểm mới cần lưu ý của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng;

- Tìm hiểu pháp luật về công chứng, chứng thực;

- Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê;

- Tìm hiểu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin;

- Hỏi đáp một số nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phuờng, thị trấn;

- Tờ gấp Quy định pháp luật về thành lập, đăng ký, công bố, cung cấp thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Tờ gấp Quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp, nhóm công ty;

- Tờ gấp Quy định pháp luật về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp;

- Tờ gấp Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

- Tờ gấp Tìm hiểu pháp luật về trưng cầu ý dân;

- Tờ gấp Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Tờ gấp Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Tờ gấp Quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tờ gấp Quy định về xử lý đơn khiếu nại;

- Tờ gấp Quy định về xử lý đơn tố cáo;

- Tờ gấp Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo;

- Tờ gấp Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Tờ gấp Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện;

- Tờ gấp Tìm hiểu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn;

- Tờ gấp Quy định pháp luật về quyền và trách nhiệm cá nhân trong việc nộp thuế; nguyên tắc, hình thức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;

- Tờ gấp Tìm hiểu một số quy định pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Tờ gấp Tìm hiều một số quy định về Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Tờ gấp Tìm hiểu quy định về nguyên tắc, các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Tờ gấp Tìm hiểu quy định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Tờ gấp Quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh;

- Tờ gấp Một số quy định pháp luật chung về phòng, chống mại dâm;

- Tờ gấp Tìm hiểu tội tàng trữ trái phép chất ma túy;

Tập tin đính kèm./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.