Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận Bình Thạnh Tổ Chức Họp Hội Đồng Phối Hợp Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật 6 Tháng Cuối Năm 2019

Ngày 24/12/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh đã tiến hành họp định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự của 22/26 thành viên hội đồng và 03/4 thành viên tổ giúp việc.

Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận  quận đã tham gia góp ý và thống nhất thông qua các văn bản do Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận gồm: Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2020; Dự thảo Quy định bình xét thi đua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng; Báo cáo tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; Thông báo kết quả kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Ngoài ra, Hội đồng cũng xét khen thưởng 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý năm 2019.

Kết luận cuộc họp ông Phan Văn Định – Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các thành viên hội đồng phải xem công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị do đó trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực, phạm vi được phân công quản lý, phụ trách, đáp ứng nhu cầu của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật. Tùy theo tình hình thực tế, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể quận và các Ủy ban nhân dân phường phải chủ động đề ra các giải pháp,  lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của quận nhà trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phòng Tư pháp quận Bình Thanh – Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.