Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quy Định Pháp Luật Mới Về Khung Giá Đất

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định khung giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

Nghị định gồm có 7 điều, ban hành kèm theo Nghị định là 11 phụ lục quy định về khung giá đối với các nhóm đất:

1. Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác

2. Đất trồng cây lâu năm

3. Đất rừng sản xuất

4. Đất nuôi trồng thủy sản

5. Đất làm muối

6. Đất ở tại nông thôn

7. Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

8. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn

9. Đất ở tại đô thị

10. Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

11. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phảlà đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

Khung giá đất được quy định tùy theo nhóm đất, vùng kinh tế ( vùng trung du và miền núi phía Bc; vùng đồng bng sông Hồng; vùng Bắc Trung bộ; vùng duyên hải Nam Trung bộ; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam bộ; vùng đồng bằng sông Cửu Long), loại xã (xã đồng bằng; xã trung du; xã miền núi) hoặc loại đô thị.

Điểm mới của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP so với Nghị định số 104/2014/NĐ-CPNghị định số 96/2019/NĐ-CP giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bng giá đất điều chnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất (Nghị định số 104/2014/NĐ-CP không có quy định này)

 

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN BÌNH THẠNH – PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.