Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận 5 tổ chức tuyên truyền quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường của Nhà nước

Sáng ngày 02/7/2024, quận 5 đã tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác bồi thường của Nhà nước.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp Thành phố; ông Huỳnh Đắc Nhã – Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5, cùng 51 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể, phòng ban chuyên môn quận, phường; công chức phụ trách công tác Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phụ trách công tác Bồi thường Nhà nước 14 phường.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên đã phổ biến một số nội dung trọng tâm của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đồng thời, giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

{C}{C}{C}Qua đó đã giúp các đại biểu nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác theo dõi thi hành pháp luật, góp phần thiết thực triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường Nhà nước ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

 

Phòng Tư pháp quận 5- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.